NANO GOLD

Przegląd

Koloid

NANO SILVER

Przegląd

Koloid

Proszek

Aerosol Sanitizer

WS2

Przegląd

Dane technicze

Korzyści

Porównanie MoS2 i WS2

Zastosowanie WS2

Przygotowanie powierzchni

SKLEP

PORÓWNANIE MoS2 i WS2

Dwusiarczek wolframu (WS2) jest jednym z najbardziej smarnych materiałów znanych nauce. Posiadając współczynnik tarcia 0,03 zapewnia on doskonałą smarność na sucho, nieosiągalną dla żadnych innych substancji. Może być stosowany w wysokiej temperaturze i wysokich ciśnieniach roboczych. Zapewnia odporność cieplną od –2700C do 6500C w normalnej atmosferze oraz od –1880C do 13160C w próżni. Zdolność przenoszenia obciążeń przez warstewkę powłoki jest niezwykle wysoka: ok. 20.000 bar.

Dwusiarczek wolframu (WS2) może być stosowany w miejsce dwusiarczku molibdenu (MoS2) oraz grafitu w niemal wszystkich przypadkach. Molibden i wolfram pochodzą z tej samej rodziny chemicznej. Wolfram jest cięższy i bardziej stabilny. Dwusiarczek molibdenu (znany również jako MolyDisulfide) do chwili obecnej był niezwykle popularny z powodu niższej ceny, lepszej dostępności oraz mocnego i inowacyjnego marketingu. Dwusiarczek wolframu nie jest nowym związkiem chemicznym i występował tak samo długo jak Moly; obecnie jest szeroko stosowany przez NASA, wojsko, przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Jeszcze kilka lat temu, cena WS2 wynosiła 10-krotność ceny MoS2. Jednak od tego czasu cena dwusiarczku molibdenu podwajała się w tempie co sześć miesięcy. Obecnie ceny obu produktów znajdują się na porównywalnym poziomie. W chwili obecnej wydaje się sensowniejszym stosowanie najlepszego suchego środka smarnego WS2 dla polepszenia jakości i konkurencyjności produktu finalnego.

WS2 zapewnia doskonałe smarowanie w ekstremalnych warunkach obciążenia, próżni i temperatury. Dwusiarczek wolframu zapewnia doskonałą stabilność termiczną oraz odporność na utlenianie w wysokich temperaturach. WS2 posiada przewagę stabilności termicznej 930C nad MoS2. Przy dużych obciążeniach współczynnik tarcia WS2 w rzeczywistości jeszcze się obniża.

Właściwości

Dwusiarczek wolframu (WS2)
CAS No 12138-09-9

Dwusiarczek molibdenu (MoS2)
CAS No 1317-33-5

Kolor

Srebrno szary

Niebiesko – srebrno szary

Wygląd

Substancja krystaliczna stała

Substancja krystaliczna stała

Temp. topnienia (º C)

1250º C, 1260º C (rozpad)

1185º C (rozpad)

Temp. wrzenia

 

450º C

Gęstość

7500Kg.m-3

5060 Kg.m-3

Ciężar molekularny

248

160,08

Współcz. Tarcia (WT)

0,03 dynamicz; 0,07 statyczny

 

Trwałość termiczna w powietrzu

WT <0,1 do 1100ºF (594ºC)

WT <0,1 przy 600ºF (316ºC) wzrasta do 0,5 przy 1100ºF (594ºC)

Trwałość termiczna w argonie

WT <0,1 do 1500ºF (815ºC)

WT wzrata gwałtownie od 800ºF (426ºC)
WT >0,1 przy 900ºF (482ºC)

Przenoszenie obciążeń

20.000 Bar dla warstewki powłokowej
WT:0,044 przy 1378 Bar
WT spada do 0,024 pomiędzy 13.780 a 27.560 Bar

17.225 Bar

Zakres cieplny smarowania

Temp. otocz.: od -273ºC do 650ºC; Próżnia(10-14 Torr): od -188ºC do 1316ºC

Temp.otocz.:od -185ºC do 350ºC Próżnia od -185ºC do 1100ºC

Trwałość chemiczna

Substancja obojętna, nietoksyczna

Substancja obojętna, nietoksyczna

Magnetyczność

Niemagnetyczna

Niemagnetyczna

Właściwości elektryczne

Półprzewodnikowość

 

Twardość Rockwell’a

30HRc

 

Grubość powłoki

0,5 mikrona

 

Trwałość korozyjna

Spowalnia szybkość korozji, lecz nie może zapobiegać całkowicie korozji podłoża

 

Powlekane podłoża

Żelazo, stal, miedź I inne materiały,

tworzywa sztuczne i inne przemysłowe

Żelazo, stal, miedź I inne materiały, tworzywa sztuczne I inne przemysłowe

Kompatybilność

olej, rozpuszczalnik, farba, paliwa

olej, rozpuszczalnik, farba, paliwa