NANO GOLD

Przegląd

Koloid

NANO SILVER

Przegląd

Koloid

Proszek

Aerosol Sanitizer

WS2

Przegląd

Dane technicze

Korzyści

Porównanie MoS2 i WS2

Zastosowanie WS2

Przygotowanie powierzchni

SKLEP

PRZEGLĄD WS2

“WS2 przewyższa w działaniu wszystkie inne suche powłokowe środki smarne” „WS2 rewolucjonizuje obecne podejście do przemysłowej techniki smarownictwa”

Dwusiarczek wolframu (WS2) jest sucho-powłokowym środkiem smarnym o nadzwyczajnym stopniu poślizgu. WS2 “jest najbardziej smarnym materiałem na świecie, zapewniającym doskonałą suchą smarność”; współczynnik tarcia wynosi 0,03 (mniej niż teflon, grafit lub dwusiarczek molibdenu (MoS2). Cienka warstewka powłokowa wykazuje nadzwyczajną trwałość w porównaniu do wielu innych materiałów smarnych i może wytrzymywać niezwykle wysokie obciążenia, nawet ponad 300.000 psi (1 psi = 0,0694 bar). Powłokowanie takie może być stosowane jako aplikacja kontaktowa metal – metal w ruchu posuwistym i obrotowym, względnie jako aplikacja rozłączna w formach wtryskowych tworzyw sztucznych, wypraskach oraz przetwórstwie materiałów.

Przy grubości zaledwie 0,5 mikrona powłoka taka może być stosowana do części o wysokiej precyzji wykonania bez naruszania ich tolerancji.

WS2 eliminuje potrzebę płynnych środków smarnych, może być stosowane jako dodatek do olejów petrochemicznych, smarów, olejów syntetycznych, smarów silikonowych oraz płynów hydraulicznych. Posiada powinowactwo w stosunku do środków smarnych i zapewnia trwałą warstewkę hydrodynamiczną. Pomaga w utrzymaniu olejów i smarów na powierzchni, zwiększając ich właściwości smarne.

Preparat może być nakładany na wszystkie metale, części utwardzone lub galwanizowane oraz na większość materiałów przemysłowych w temperaturze pokojowej dla zapewnienia najdoskonalszego smarowania bez zmiany charakterystyki wymiarowej części względnie wprowadzania zanieczyszczeń typowych dla środków smarowniczych mokrych. Nie powoduje denaturyzacji czy deformacji materiałów podłoża. WS2 posiada nieprześcignione właściwości w zakresie smarownictwa, nie-przylepności, niskiego oporu hydrodynamicznego, żywotności oraz przenoszenia obciążeń.

WS2 może być również stosowane w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach. Zapewnia odporność na temperaturę w granicach –270°C do 650°C w normalnej atmosferze, oraz od –188°C do 1316°C w próżni.

WS2 jest również środkiem obojętnym i nietoksycznym, który był używany w sprzęcie medycznym oraz urządzeniach przetwórstwa spożywczego. WS2 może być aplikowany sam lub w kombinacji z twardymi powłokami poliwinilidenowymi w celu uzyskania jeszcze większej trwałości.