NANO GOLD

Przegląd

Koloid

NANO SILVER

Przegląd

Koloid

Proszek

Aerosol Sanitizer

WS2

Przegląd

Dane technicze

Korzyści

Porównanie MoS2 i WS2

Zastosowanie WS2

Przygotowanie powierzchni

SKLEP

DANE TECHNICZNE

Skład:

Dwusiarczek wolframu (WS2 ) w strukturze płytkowej. Czystość > 99,9%

Struktura krystaliczna:

Heksagonalna

Wygląd:

Srebrno-szary

Temperatura topnienia:

1.480 °C

Temperatura wrzenia:

1.250 °C

Twardość Rockwell’a:

30 HRc

Ciężar molekularny:

248.02

Współczynnik tarcia:

WS2  zapewnia niezwykle niskie tarcie w odniesieniu do stali, węglików, TiN, ceramiki, powłok galwanicznych, tworzyw sztucznych, itp.

Dynamiczny współczynnik tarcia dla powłoki WS2  dla stali wynosi około 0,03. Statyczny współczynnik tarcia powłoki WS2 dla stali wynosi około 0,07. Oznacza to niższe tarcie niż dla teflonu, grafitu, MoS2 i diamentu.

Współczynnik tarcia jest właściwością systemu a nie materiału. Zależy on od wielu czynników, takich jak materiał, materiał współpracujący, smarowanie, temperatura, szybkość, siła obciążająca, wykończenie powierzchni materiału właściwego i współpracującego, rodzaj ruchu (posuwisty, obrotowy). Publikowane wartości mogą różnić się znacznie.

Przyczepność:

Mechaniczne połączenie molekularne

Właściwości nie-zlepiające::

WS2  jest doskonałym preparatem przeciwdziałajacym zlepianiu powierzchni większości materiałów. Używa się go do rozklejania części z form wtryskowych oraz zmniejszania oporu hydrodynamicznego plastiku w formie, w celu szybszego i pełniejszego napełnienia formy.

Nośnik::

Suche powietrze, żaden czynnik wiążący lub sklejający

Dojrzewanie:

Niepotrzebny żaden czas utwardzania; stosuje się w temperaturze otoczenia

Możliwość obciążenia::

Taka sama jak podłoża, do 300.000 psi (ok. 20.000 bar)

Zakres temperatur:

Smarowanie  od –2730C do 6500C w normalnej atmosferze; od –1880C do 13160C w próżni 10-14Torr

Stabilność chemiczna:

Obojętny, nietoksyczny, odporny na korozję

Odporność chemiczna:

Znacznie obojętny. Niekompatybilny z silnymi środkami utleniającymi, mocno żrący, lub mocno kwasowy.

Odporność na korozję::

Może opóźniać szybkość korozji, lecz nie może całkowicie zapobiegać korozji podłoża

Kompatybilność z Lox (ciekły tlen)

Niewrażliwy na eksplozję poprzez lub w obecności tlenu

Właściwości magnetyczne::

Niemagnetyczny

Oporność elektryczna:

Nie izoluje części od elektryczności

Przewodność cieplna:

Powłoka jest zbyt cienka aby wpływać znacząco na przewodność cieplną

Przyczepność:

Powłoka formuje więź mechaniczno-molekularną z podłożem, która się nie łuszczy, pęcherzuje, kruszy ani oddziela. Obecność pyłu  WS2  na powierzchni powlekanego przedmiotu jest normalna i nie oznacza odwarstwienia się powłoki od podłoża. Pył powierzchniowy jest po prostu nadmiarem materiału powłokowego nie przyczepionego do przedmiotu. Generalnie, pył ten nie jest szkodliwy, w rzeczywistości stanowi dodatkowy czynnik smarny w układzie.

Gęstość:

7,4 g/cm3

Grubość:

0,5 mikrona  lub mniej

Degradacja:

Nie powoduje odkształceń naprężeniowych, dodatkowych naprężeń lub degradacji jakichkolwiek powierzchni  

Powlekane podłoża:

Wszelkie powierzchnie metalowe lub galwanizowane, szkło, tworzywa sztuczne, włókno szklane, guma, porcelana i powierzchnie rękodzielnicze.  

Kompatybilność:

Kompatybilny z większością olejów, rozpuszczalników, farb, paliw.